Skip to main content

Elektro in krmilne omare

Elektro in krmilne omare

Izdelujemo vse vrste elektro-krmilnih naprav s sklopi močnostnih, stikalnih in krmilnih naprav; N/N, N/O in P/O, stikalne bloke z opremo za transportno tehnologijo, stikalne omare z opremo za hidromehanske tehnologijo, stikalne bloke z opremo za procesno avtomatizacijo, krmilne omare za nadzor in vizualizacijo procesov, stikalne omare za razsvetljavo in distribucijo električne energije, razdelilne omare, močnostne razdelilne stikalne omare, razdelilne bloke za gradbišča, ter vtična gnezda.

Izdelujemo jih po predhodni tehnični dokumentaciji kot so popisi, enopolne sheme ali tokovne sheme. Vse omare so izdelane po standardnih zahtevah SISTE EN61439:2012.