Skip to main content

Kontakt

ELFIS Novo mesto d.o.o.
Ragovska 7a, 8000 Novo mesto

T: +386 7 373 08 11
E: info@elfis.si
Stane Fink
GSM: +386 (0)41 627 898 | email: stane@elfis.si
Greta Fink, mag., direktor
GSM: +386 (0)41 388 659 | email: greta@elfis.si
Petra Kolenc, dipl. oec, vodja finančne službe in komerciale
GSM: +386 (0)31 214 420 | email: petra@elfis.si
Jože Bovhan, ing. el., vodja projektov
GSM: +386 (0)41 879 384 | email: joze@elfis.si