Skip to main content

PROJEKT »Pametno stikalo za upravljanje doma, energije, varnosti in udobja«

Cilj RRI projekta je razviti inovativno pametno stikalo, ki bo omogočalo učinkovito upravljanje energije v gospodinjstvih in industriji. Sistem stikala bo zaznaval IR sevanje, temperaturo in senčenje ter s tem reguliral temperaturo prostora, prispeval k nižji rabi energije in učinkoviti rabi naravnih virov. Z uporabo naprednih tehnologij in poslovnih modelov ter izboljšavo tehnologije bomo dvignili produktivnost, spodbudili inovativnost ter povečali konkurenčnost Slovenije na področju trajnostnega razvoja. Projekt bo prispeval k zmanjšanju odvisnosti od surovin, izboljšal dostopnost izdelka in pripomogel k zmanjšanju onesnaževanja in škodljivih vplivov na okolje.

Konzorcijska partnerja projekta sta: TELEM d.o.o. in ELFIS Novo mesto d.o.o.

Trajanje projekta: 3. 11. 2022 – 3. 11. 2024

Skupna vrednost projekta: 499.780,80 EUR.

Višina sofinanciranja projekta: 299.868,48 EUR.

Projekt, ki ga sofinancirata Evropska Unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost in Republika Slovenija, se klasificira v investicijo B: "Sofinanciranje raziskovalno informacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji, komponenta 1: "RRI - raziskave, razvoj in inovacije", 3. razvojno področje: "Pametna trajnostna in vključujoča rast".