Skip to main content

Strelovodne instalacije

Strelovodne instalacije

Strelovodi služijo za to, da pri udaru strele, odvedejo električni tok strele v zemljo in s tem preprečijo požar ali kakšne druge poškodbe. Pri strelovodu niso pomembni le sodobni materiali kot je aluminij, cink, baker in splošen izgled, temveč tudi ustrezna razporeditev vodnikov po objektu, ter sama izvedba strelovodne instalacije nad in pod objektom. Izvedbo strelovodne instalacije določajo slovenski standardi o zaščiti objektov pred delovanjem strele, ki so usklajeni z evropskimi standardi. Prav tako je pomembno pritrjevanje vodnikov na kritino, ki mora biti ustrezno, saj pri pritrjevanju strelovodne instalacije ne sme priti do poškodb kritine, ali drugih delov objekta.