Skip to main content

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava

Namenjena je varnosti ljudi in je nameščena na evakuacijskih poteh in v prostorih, kjer se zbira večje število ljudi. Njen glavni namen je zagotoviti v primeru izpada splošne razsvetljave v 5 sekundah neko minimalno osvetljenost s sistemom razsvetljave, ki ni odvisen od običajne električne mreže. S tem omogočimo varen umik iz ogroženega področja. Za varen umik je potrebno jasno in nedvoumno nakazati reševalne poti ter jih osvetliti za varno gibanje v smeri proti predvidenim izhodom.