Skip to main content

Varovanje in nadzor

Varovanje in nadzor

Naše podjetje izvaja elektroinstalacijska dela za varovanje in nadzor, ki jih opravimo po navodilih imetnika licence zasebnega varovanja. Montažo in priklop elementov za potrebe varovanja, dobavi in izvede imetnik licence.